Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i matematik 2016 till Yakov Eliashberg, Stanford University, California, USA, ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”, och Crafoordpriset i astronomi 2016 till Roy Kerr, University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland, och Roger Blandford, Stanford University, CA, USA, ”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”.
Stockholm Concert Orchestra ansvarar för musiken under prisutdelningen.
Tid: 26/5 kl 16:30
Plats: Kungliga Vetenskapsakademien