Fredrik Sixten: Johannespassionen

Eskilstuna Oratoriekör, Helena Ek – sopran, Patrik Sandin – Kristus, Staffan Liljas – Pilatus, Olof Lilja – Evangelist, Blåskvintett ur Stockholm Concert Orchestra, Richard McGovern – orgel, Maria Helmér – dirigent

Tid:  Fredag den 25/3 kl.17.00 (Långfredagen).

Plats: Klosters kyrka Eskilstuna.