Missa Brevis Magnus Båge

Verket innehåller fem satser med en stor genrebredd. Den är personlig och ecklesiastisk som påminner om dagens filmmusik. Bodals Kammarkör framför verket tillsammans med Birgitta Lindeke Levin, solist, och stråkensemble samt flöjt, oboe, vibrafon/timpani , harpa, och piano/orgel ur Stockholm Concert Orchestra.

Dirigent: Ingrid Damstedt Holmberg

Tid:  Söndagen den 25 mars 2018 kl 16:00

Plats: Breviks Kyrka Lidingö

Nyskrivna verket – Missa Brevis