Konsert i Värmdö kyrka Palmsöndagen, 25 mars kl 16.00
Värmdö Kyrkokör Värmdö Vokalensemble Stockholm Consert Orchestra

Dirigent: Lars Hallgren

Solister: Susanne Francett – sopran Annika Hudak – alt Fredrik Strid – tenor Ulf Lundmark – bas.

Orgel: Kerstin Alling

Tid:  Söndagen den 25 mars 2018 kl 16:00

Plats: Värmdö Kyrka Värmdö

Messias G F Händel

Musikprogram