Uruppförande Missa Brevis av Magnus Båge

S:t Anskars Kyrkokör, S:ta Birgitta Kyrkokör, Stockholm Concert Orchestra.

Dirigent: Carina Olofson.

Time:  Söndagen den 19 mars 2017 kl 16:00

Place: S:ta Birgitta Kyrka

Fritt inträde