Verket innehåller fem satser med en stor genrebredd. Den är personlig och ecklesiastisk som påminner om dagens filmmusik. Bodals Kammarkör framför verket tillsammans med Birgitta Lindeke Levin, solist, och stråkensemble samt flöjt, oboe, vibrafon/timpani , harpa, och piano/orgel ur Stockholm Concert.Orchestra. Hear my prayer, skriven av F Mendelssohn. Fantasi f violin och harpa av Camille Saint-Saëns, Margareta Nilsson, harpa; Christian Bergquist, violin.

Dirigent: Ingrid Damstedt Holmberg

Tid:  Söndagen den 7 oktober 2018 kl 16:00

Plats: Breviks Kyrka Lidingö