För mer information körens hemsida

www.saltiskorer.se