Gloria av Antonio Vivaldi

Välkommen till den första konserten för Breviks damkör
Premiär för Breviks Damkör som framför bl.a. Gloria av Antonio Vivaldi.
Ensemble från Stockholm Concert Orchestra

Dirigent: Li Ringquist Östman

Solister: Jennie Eriksson, sopran Christiane Höjlund, sopran/alt

Orgel: Maria Fredén.

Plats: Breviks kyrka Lidingö

Tid: Söndag 17 mars 2019 kl 16:00.

Fitt inträde.