Förklädd Gud Lars Erik Larsson

Karolinakören och Kungsholms kyrkokör Stockholm Concert Orchestra.

Dirigent: Britta Snickars

Solister:  Sopran, Agnes Auer. Bas, Carl Ackerfeldt.

Reciatatör: Stina Ekblad.

Plats: Kungsholms kyrka.

Tid: Söndag 10 mars kl 18:00