Armed Man

Det här är en mässa för fred. Den åskådliggör kriget och dess ohyggliga villkor som drabbar så många männi­skor i vår värld. Verket avslutas med fredens seger och är skrivet för kör och orkester av den världsberömde brittiske tonsättaren Karl Jenkins. Musiken är mycket omtumlande – ibland kraftfull och ödesmättad och ibland oerhört vacker. ”The Armed Man” har fått mycket uppmärksam­ het och stycken ur verket önskas ofta. Enhörnakören med vänner, totalt ett 60­tal sångare, sjunger och agerar på Estrads scen för att göra verket levan­de och Stockholm Concert Orchestra spelar. Det blir nu första gången som verket framförs i Södertälje. I våra dagar har många Södertäljebor släkt och vänner i krigshärjade områden. Ca 1 tim 15 min. Ej paus.

BILJETTER: 225 kr, ungd och stud 120 kr.