Carreras med Stockholm Concert Orchestra

http://www.dt.se/kultur/musik/vardigt-firande-av-20-arsjubileum