Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit 2017 till:
Shimon Sakaguchi, Osaka University, Japan, Fred Ramsdell, Parker Institute for Cancer Immunotherapy, San Francisco, CA, USA och Alexander Rudensky, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA “för deras upptäckter rörande regulatoriska T-celler som motverkar skadliga immunreaktioner vid artrit och andra autoimmuna sjukdomar.”  Stockholm Concert Orchestra ansvarar för musiken under prisutdelningen.

Tid: 18/5 kl 16:30
Plats: Kungliga Vetenskapsakademien