MISSA BREVIS MAGNUS BÅGE

Lidingö Kyrkokör och Stockholm Concert Orchestra

Verket innehåller fem satser med en stor genrebredd. Den är personlig och ecklesiastisk som påminner om dagens filmmusik. Lidingö Kyrkokör framför verket tillsammans med sångsolist, och stråkensemble samt flöjt, oboe, vibrafon/timpani , harpa, och piano/orgel ur Stockholm Concert.Orchestra. Samt ett nyskrivet verk för Margareta Nilsson, harpa; Christian Bergquist, violin.

Dirigent: Stefan Själander

Tid:  Söndagen den 22 mars 2020 kl 16:00

Plats: Breviks Kyrka Lidingö

Fri entre